Tech

โน๊ตของสายลับ

posted on 05 Jun 2011 02:26 by supameeh in Tech

priv-note

 

ส่งข้อความหาใคร แบบเท่ ๆ คล้ายเป็นสายลับ ด้วยข้อความแบบทำลายตัวเอง หลังจากอ่าน
แถมมี่การแจ้งกลับมายังผู้ส่งไปด้วยทาง email ว่า ข้อความที่ส่งไปถูกอ่านแล้ว

เพียงไปที่เว็บนี้ กรอกข้อความที่คุณต้องการจะส่งถึง แล้วคลิก create note เท่านี้
แล้ว copy URL (ที่อยู่บนเว็บ)

copy-url[5]

ส่งลิงค์ไปยัง บุคคลที่คุณต้องการ เมื่อเขาคลิกตามลิงค์มา ก็จะปรากฏข้อความที่คุณฝากไว้ และเมื่อเขาออกไปจากหน้าเว็บนั้น ข้อความนั้นก็จะถูกลบทิ้งออกจากระบบทันที แหม … เท่จริง ๆ

ใครอยากเป็นสายลับ หรือจะประยุกต์ใช้เพื่อบอกความในใจอะไร เชิญได้เลยครับที่

https://privnote.com/

 

 

 

your code here

your code here