สวนคน

posted on 20 Jan 2013 10:18 by supameeh in Inspiration
 
บางทีการมองอะไรกลับด้านบ้าง
อาจทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดี

การต้องอยู่ในกรงขัง เป็นการถูกจำกัดอิสรภาพ
แต่บางครั้งมันก็อาจช่วยทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้น
โดยในเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ :)
เชื่อว่าทุกคนปรารถนาที่จะอยู่ในกรงต่อไป

แล้วในชีวิตจริงของเรา อาจจำเป็นต้องอยู่ในกรงขังแห่งชีวิต
เพื่อป้องกันอะไรจากภายนอกหรือเปล่า?
 

Comment

Comment:

Tweet

เพื่อความปลอดภัย
บางทีเราก็เต็มใจเอาตัวเองเข้าไปในกรง...

your code here

your code here